Den Svenska Spelmarknaden

Under lång tid har spel varit en del av den svenska kulturen. Traditionellt sett har synen på spel varit ganska konservativ, med fokus på statliga lotterier som Lotto, samt socialt spel som bingo. Sverige införde en ny spellag 2019 som öppnade upp marknaden och skapade utrymme för licensierade privata spelbolag att verka i Sverige. 

Det gav även utrymme för betting utan licens. Lagen syftade till att skapa en säkrare och mer kontrollerad spelmiljö, med ökad tillsyn och verktyg för att motverka spelberoende.

Statistik

Innan den nya spellagen trädde i kraft 2019 stod statliga Svenska Spel för merparten av den svenska spelmarknaden.

Enligt Spelinspektionen omsatte den svenska spelmarknaden totalt 8,3 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2018. Av dessa pengar kom cirka 70% från Svenska Spels produkter. Efter omregleringen har den svenska spelmarknaden växt markant. Siffror från Spelinspektionen visar att den totala spelmarknaden omsatte över 27 miljarder kronor under 2023, varav licensierade spelbolag online stod för den största delen.

Samtidigt har deltagandet i traditionella spelformer som Lotto minskat något. År 2018 spelade 62% av svenskarna på Lotto minst en gång om året, jämfört med 58% år 2023. Dessa siffror visar på en tydlig förflyttning mot ett mer digitaliserat spelande i Sverige.

Den traditionella svenska spelaren

 • Demografi: Före 2019 års spellag var den typiske svenske spelaren generellt sett äldre. Statistiken visade en överrepresentation av män jämfört med kvinnor, och spelarna kom ofta från en bredare socioekonomisk bakgrund.
 • Föredragna spelformer: De mest populära spelformerna var statliga lotterier som Lotto och tipssystem. Bingo var också en stor social aktivitet, särskilt bland kvinnor och äldre. Landbaserade casinon förekom i begränsad omfattning och besöktes främst av en mindre grupp svenskar.
 • Syftet: För många var spel kopplat till social samvaro och underhållning. Att vinna en liten summa pengar kunde ses som en bonus, snarare än huvudmålet.

Framväxten av den onlinespelande svensken

 • Skifte mot online plattformar: Efter införandet av den nya spellagen 2019 skedde en markant ökning av spel på online plattformar. Med ett större utbud av licensierade spelbolag online fick svenska spelare tillgång till ett bredare utbud av spel, inklusive odds, casinospel och live casino.
 • Tillväxten av online spel och casinon: Online betting och casinospel har upplevt en explosionsartad tillväxt på den svenska marknaden. Spelbolagen erbjuder nu ett stort utbud av spelalternativ, från traditionella casinoklassiker som roulette och blackjack till moderna varianter av slots och live casino spel.
 • Demografisk profil hos online spelaren: Jämfört med den traditionella spelaren tenderar den som spelar online att vara något yngre. Spelbolagen online lockar en mer könsneutral publik än tidigare, och spelandet är inte lika kopplat till en specifik socioekonomisk bakgrund. Samtidigt finns det fortfarande en överlappning mellan de som spelar online och de som deltar i mer traditionella former av spel.

Reglering och ansvarsfullt spelande

 • Spelpaus: För att motverka spelberoende infördes Spelpaus 2019. Detta system gör det möjligt för spelare att stänga av sig själva från alla licensierade spelbolag online i Sverige. Spelpaus har haft en märkbar påverkan på spelandet. Statistik från spelinspektionen visar på en viss minskning av spelandet sedan införandet.
 • Reklamrestriktioner: Sverige har infört strikta regler kring marknadsföring av spel. Syftet är att skydda konsumenter från aggressiv marknadsföring och att begränsa exponeringen av spelreklam, särskilt för minderåriga.
 • Spelinspektionen: Spelinspektionen är den svenska myndighet som ansvarar för tillsyn av spelmarknaden. Deras uppgift är att säkerställa att spelbolagen följer gällande lagar och förordningar, samt att verka för en sundare spelmiljö.

Debatten om reglering

Regleringen av den svenska spelmarknaden har varit föremål för debatt. Vissa menar att den nya lagen har varit framgångsrik i att få spelare att välja en tryggare miljö och minska risken för spelberoende. Andra menar att de strikta reglerna begränsar konsumentens valfrihet vilket kan leda till att spelare söker sig till olicensierade aktörer.

Framtidens svenska spelare

Regleringens och teknikens påverkan: Sveriges regleringar och den ständiga tekniska utvecklingen kommer sannolikt att fortsätta påverka svenskarnas spelvanor. Spelmyndigheter och spelbolag kan komma att behöva anpassa sig till nya konsumentbeteenden.

Nya speltrender: Framväxande trender som e-sport betting och spel i virtuella miljöer kan locka nya spelargrupper. Spelbolag kommer sannolikt att utveckla produkter och tjänster för dessa trender.

Expertcitat om framtiden:

 • Peter Johansson, Spelberoendets vänner: ’Det är viktigt att fortsätta arbeta med förebyggande åtgärder och riktade insatser för att minimera riskerna med spelberoende i takt med att spelmarknaden förändras.’ ”
 • Anna Larsson, Branschorganisation för online spel: ’Tekniken öppnar upp nya möjligheter för underhållande och ansvarsfullt spel. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla den svenska spelmarknaden på ett positivt sätt.’

Avslutande tankar Sveriges spelkultur genomgår en tydlig förändring. Framtiden för den svenska spelaren kommer sannolikt att präglas av ökad digitalisering, nya spelformer och en fortsatt strävan efter ansvarsfullt spelande.

Slutsats: En ny era för svenskt spelande

Den svenska spelmarknaden har genomgått en dramatisk förändring de senaste åren. Den nya spellagen 2019 öppnade upp dörren för licensierade spelbolag online och ledde till en explosionartad tillväxt av digitalt spelande. Den traditionella svenska spelaren, som tidigare ofta deltog i statliga lotterier och spelade på fysiska casinon, har fått sällskap av en ny generation spelare som föredrar online plattformar.

Sveriges fokus på ansvarsfullt spelande avspeglas i åtgärder som Spelpaus och restriktioner kring spelreklam. Spelinspektionen spelar en central roll i att säkerställa en trygg och sund spelmiljö. Samtidigt pågår en debatt om huruvida regleringarna begränsar spelarnas valfrihet.

Blickar vi framåt kommer teknikens utveckling och spelbolagens innovationer sannolikt att fortsätta att påverka svenskarnas spelvanor. Det blir avgörande att hitta en balans mellan innovation och ansvarsfullt spelande för att säkerställa en sund utveckling av den svenska spelmarknaden.

FAQ

 • Är det säkert att spela online i Sverige?

Ja, om du väljer ett spelbolag med svensk licens. Licensierade spelbolag står under tillsyn av Spelinspektionen och måste följa strikta regler för att säkerställa konsumentskydd och ansvarsfullt spelande.

 • Vad är Spelpaus?

Spelpaus är ett system som gör det möjligt för spelare att stänga av sig själva från alla licensierade spelbolag online i Sverige. Tjänsten är gratis och kan användas för att ta en paus från spelandet eller för att motverka spelberoende.

 • Får man spela på e-sport i Sverige?

Ja, det är möjligt att spela på e-sport hos flera licensierade spelbolag i Sverige. Utbudet av e-sport betting växer stadigt och förväntas fortsätta öka i popularitet.

 • Kommer virtuell reality-spel att bli stort i Sverige?

Tekniken för spel i virtuella miljöer befinner sig fortfarande under utveckling, men branschen spås en ljus framtid. Svenska spelbolag kan komma att erbjuda spel i VR inom en snar framtid.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search