Domningar/smärta i armar och fingrar vad kan naprapaten hjälpa dig med?

SMÄRTA OCH DOMNINGINGAR I ARMAR OCH FINGRAR

Symtom ut i armen kan te sig på många olika sätt, man kan uppleva domningar/smärta i armar och fingrar men även stickningar, pirrningar, stelhet, svaghet och en tyngdkänsla ut i armen. Dessa obehag kan bero på flera olika saker, den vanligaste orsaken är spända muskler i nacke och skuldror som ger symtom ut i armen.

ALLVARLIGA DIAGNOSER MED DOMNINGAR

Men symtom i armen kan även bero på att en nerv eller ett kärl kläms i någon passage på väg ut till armen, ett diskbråck i nacken eller förträngningar pga artros i nacken. Smärta från hjärtat kan också ge symtom som domningar/ stickningar ut i arm. Det är därför viktigt att undersöka sina domningar/smärta i armar och fingrar hos välutbildad terapeut noga så det blir helt klart vart problemen kommer ifrån.

Naprapater är ordentligt tränade och utbildade i att ta hand om och undersöka symtom som domningar och pirr i fingrar.

Alla naprapater på Min Naprapatklinik är medlemmar i Svenska Naprapatförbundet och innehar patientskadeförsäkring.

Vad kan domningar bero på?

Att känna domningar, pirr eller kanske stickningar i armar och/ eller fingrar är mycket vanligt. Orsakerna kan var flera men väldigt ofta beror det på en kombination av stress, ergonomi vid datorn och halvtaskiga motionsvanor.

 • Spända muskler
 • Dålig enformig ergonomi
 • Stress
 • Stelhet i nacken
 • Inklämning av blodkärl eller nerv i dess utflöde till arm
 • Diskbråck eller liknande diagnos i nackens leder

Men domningar i armar och/ eller fingrar är viktigt att utreda noga hos välutbildad terapeut då besvären kan komma från exempelvis diskbråck med nervinklämning eller kanske från problem med hjärtat.

Att förebygga domningar i armar/ fingrar

Genom att leva ett aktivt liv med rörelse och motion skapar du förutsättningar för att inte drabbas av domningar i armar och fingrar. Ju större delar av kroppen du involverar dagligdags desto bättre. Fokusera framförallt på att röra på nacken, skuldror och armarna och fingrar för att förebygga obehag ut i armen.

 • Skapa ditt liv där träning och motion är en naturlig del av din vardag
 • Variera din arbetsställning om du arbetar statiskt
 • Stå och sitt varierat om du arbetar vid datorn
 • Träna och var aktiv med din hållning både på jobbet hemma eller på fritiden

Statisk belastning och stillasittande är många gånger en bakomliggande orsak till att man drabbas av till exempel smärta och/eller domningar ut i armen och/ eller fingrarna.

Din hållning kan spela en viktig roll så se till att du har bra kontroll över vart ditt huvud är placerat på kroppen. Hamnar huvudet framför kroppen för ofta blir det jobbigt för nackens leder och muskler och då är det lättare att drabbas.

Din naprapat kan även hjälpa dig med specifika tips och övningar för just dig.

Vad kan man göra åt det?

Tänk på att smärta är kroppens sätt att tala om för dig att någonting är fel och behöver åtgärd. Vad är det i ditt fall?

Som nämnt ovan kan man se till att röra på sig mer, se över sin ergonomi på jobbet, variera sina arbetsposition och även röra på framförallt nacke, axlar och armar under arbetsdagens gång. Stretching för nacke axlar och armar kan underlätta symtomen. Hjälper inte detta kan du få effektiv hjälp av din naprapat.

Naprapaten kommer undersöka dig utifrån dina symtom och vad du berättar.  Detta görs för att komma fram till vad som orsakar dina besvär. Naprapaterna har många olika manuella ortopediska tester som kan utreda var problemen kommer ifrån. Den vanligaste orsaken är spänningar i nacke, skuldror och axlar som refererar symtom ut i armen. Detta är något din naprapat framgångsrikt kan hjälpa dig med.

Om det under undersökningen skulle visa sig att det rör sig om något din naprapat inte kan behandla kan denne hänvisa dig vidare till rätt instans för vidare utredning.

Behandling av domningar hos naprapat

Domningar i armar och fingrar är mycket tacksamt att behandla för naprapaten. Det är viktigt med en tydlig diagnos som behandlar rätt struktur. Att finna grundorsaken till varför besvären har uppstått får man genom att göra en noggrann undersökning med en ordentlig anamnes innan behandlingen inleds. Behandlingen utförs i bröstrygg och nacke, skuldra och armar både i leder och muskler genom olika manuella tekniker. Det är mycket effektivt med någon form av akupunktur eller kanske dry needeling om besvären är utlösta av muskler.

Du får också tips på hur du kan förhindra uppkomsten till fortsatta besvär. Det kan vara förändringar i sömnvanor, kost, träning och ergonomi på arbetsplatsen.

Vanliga besvär vi behandlar

 • Huvudvärk
 • Nackspärr
 • Domningar/smärta i armar
 • Musarm
 • Ryggont
 • Ryggskott
 • Stelhet rygg/nacke
 • Ischias
 • Ont i höfter/säte
 • Knäproblem
 • Hälsporre
 • Idrottsskador
  m.m

Våra behandlingsmetoder

 • Ledbehandling – manipulation
 • Ledbehandling – mobilisering
 • Stötvågsbehandling
 • Triggerpunktsbehandling
 • Dry needling
 • Massage
 • Akupunkturbehandling

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search