LEDBEHANDLING MANIPULATION

Denna behandlingsmetod kan också kallas för ledjustering eller HVLA (från engelskans High Velocity Low Amplitude) och syftar till att återskapa och normalisera funktion och rörlighet i en led eller kroppsdel. Metoden kan användas för att avhjälpa smärttillstånd i rygg och nacke men kan med fördel också användas på extremitetsleder såsom axlar, armbågar, höft, knä etc.

Innan behandlingen utförs undersöks den aktuella ledens rörlighet och därefter bestämmer terapeuten om det finns indikation för att behandla med hjälp av manipulation. Själva tekniken går till så att terapeuten för leden till ett visst läge och utför därefter en kort, snabb och specifikt riktad rörelse.
Effekter som man kan få av behandlingen inkluderar minskad smärta, ökad blodcirkulation, muskelavslappning och normaliserad rörlighet.

Det klickande eller knakande ljud som ibland kan höras vid denna typ av behandling vet man i dagsläget inte exakt varför det uppstår, men det finns några teorier där cavitationsteorin är den som har mest stöd i forskningen. Den går ut på att när ledytorna separeras bildas en liten gasbubbla som sedan direkt går sönder och då uppstår ett klickande ljud.

Detta fenomen kan vara en bidragande orsak till att det ibland sägs att man som terapeut ”knäcker” en led eller kroppsdel. Det är dock en missvisande benämning då ljudet i sig inte är avgörande för effektiviteten av behandlingen samt att det inte är något som går av eller går sönder.

I Sverige arbetar inte bara naprapater med denna metod utan även kiropraktorer, osteopater samt vissa vidareutbildade fysioterapeuter.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search