Öltyper

Först och främst delas öl upp i två kategorier efter hur de är tillverkade. Hur de jäst för att vara korrekt. Dessa två kategorier är överjäst och underjäst. Det finns även en tredje, gammeldags metod, som heter spontanjäst. Då tillsätts inte någon jäst utan bryggaren förlitar sig på de fria jästsporer som virvlar omkring i luften runt omkring oss.

Överjäst

Den första och äldsta metoden är den överjästa. Öl som är överjästa är alla former av ale så som pale ale, bitter och India pale ale men även porter och stout är exempel på ale. Överjäst öl jäser vid rumstemperatur. På engelska heter kategorin top fermented vilket jag egentligen tycker är ett bättre beskrivande namn då det tydligt förklarar att jästen lägger sig på toppen av ölet då det jäst klart.

Underjäst

Den andra metoden är den underjästa. 95 procent av den öl som konsumeras i Sverige, och det ser likadant ut i världen som helhet, är ljus lageröl och därmed tillverkad med denna teknik. Namnet kommer av att jästen istället sjunker till botten då den arbetat klart. Även här är det engelska namnet, bottom fermented, bättre beskrivande.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search